Transport

1. Els transportistes i/o acompanyants vetllaran pels nens i nenes durant el trajecte i fins que la porta d’entrada s’obri a les 8.55h del matí.

2. Si algun/a nen/a no ha d’agafar el transport escolar algun dia esporàdic es comunicarà per escrit al transportista i al centre.

3. També cal comunicar-ho en el cas que els pares – mares s’enduguin el/la nen/a dins de l’horari escolar.

4. Els transportistes recolliran els alumnes d’Infantil. Els alumnes de Primària aniran sols fins al transport, prèvia autorització per escrit de la família.